Skip to main content

Jeg vil gjerne øke rekkevidden fra Roger On til høreapparatene. Er det mulig?

Øke rekkevidden fra Roger On til høreapparatene.
Dette er mulig når du har høreapparater eller cochlea-implantater med RogerDirect. Du kan øke rekkevidden ved å aktivere rekkeviddeforlenger i myRogerMic-appen. Vær oppmerksom på at økt rekkevidde reduserer den forventede batteritiden.