Skip to main content

Hvordan bruker jeg myPhonak Helse med Paradise/Lumity oppladbare høreapparater?

Trykk på hjertesymbolet i appnavigeringen for å få tilgang til delen Helse. Med Paradise/Lumity oppladbare høreapparater er det tilgang til følgende helsedata:
 

1. Brukstid

  • Detaljert brukstid på venstre og høyre høreapparat 
  • Brukstid i forskjellige lydmiljøer 
  • Mål – valgfritt
2. Skritt*
  • Hvor mange skritt du har gått per dag/uke/måned eller år 
  • Fysisk aktivitetsnivå 
  • Ca. avstand gått eller løpt (For Phonak Audéo Lumity-høreapparater) 
  • Mål – valgfritt
*For å få tilgang til Skritt i delen Helse i sanntid må brukere av kompatible Audéo P-, Naida P- og Virto P-høreapparater oppdatere til den siste fastvareversjonen. Hvis høreapparatene er kvalifisert for denne oppdateringen, vil det være en merknad i myPhonak. Skritt i sanntid i stedet for streker vises så snart høreapparatene er oppdatert. 
Høreapparater som ikke er kvalifisert for oppdateringen (Naida P-PR) vil bare ha tilgang til oppdateringer hver time, som vises i skrittgrafene.