Skip to main content

Hvordan bruker jeg myPhonak Helse med Audéo Fit-høreapparater?

Trykk på hjertesymbolet i appnavigeringen for å få tilgang til delen Helse. Med Audéo Fit-høreapparater får du tilgang til følgende helsedata:
 

1. Brukstid

  • Detaljert brukstid på venstre og høyre høreapparat
  • Brukstid i forskjellige lydmiljøer
  • Mål – valgfritt
2. Skritt
  • Hvor mange skritt du har gått per dag/uke/måned eller år
  • Fysisk aktivitetsnivå
  • Nåværende distanse gått eller løpt
  • Mål – valgfritt
3. Puls
  • Puls under aktivitet eller hvilepuls
4. Kalorier (kun for Audéo Lumity Fit)
  • Kaloriforbrenning på grunn av fysiske aktiviteter (aktive kalorier) og kaloriforbrenning basert på brukerens basalstoffskifte (passive kalorier)