Skip to main content

Hvordan bytter jeg batteri på Phonaks ikke-oppladbare høreapparater?

Phonaks ikke-oppladbare høreapparater drives av sink-luft-batterier.
  1. Fjern tapen fra det nye batteriet og vent i to minutter.

A cartoon of hands holding a small white bottle  Description automatically generated 

  1. Åpne batteridekselet.

A hand holding a computer mouse  Description automatically generated 

  1. Plasser batteriet i batteridekselet med den flate siden vendt opp.

A drawing of a paintball object  Description automatically generated 

Hvis det er vanskelig å lukke batteridekselet, må du kontrollere om batteriet er satt riktig inn og den flate siden er vendt opp. Hvis batteriet ikke settes inn riktig, vil ikke høreapparatet fungere, og batteridekselet kan bli skadet.Den flate siden er merket med et "+"-symbol, enten på klistremerket eller på batteriet.