Skip to main content

Slik sammenkobler du oppladbare høreapparater til myPhonak på iPhone®

Start opp myPhonak-appen og følg disse trinnene for å sammenkoble oppladbare høreapparater til iPhone®
1. Slå på Bluetooth® på din smarttelefon.
2. Gå inn på myPhonak-appen. Trykk på Enheter, så Sammenkoble enhet for å starte sammenkoblingen. Følg instruksjonene på skjermen. 

3. For å starte sammenkoblingen må du starte høreapparatene på nytt. Dette kan du gjøre ved å sette høreapparatene i laderen til LED-lysene begynner å blinke, ta de deretter ut.
4. Trykk på Fortsett for å starte sammenkoblingsprosessen. Appen søker etter høreapparatene.
5. Forespørsel om Bluetooth-sammenkobling for hvert høreapparat vises på skjermen til telefonen. Trykk på Sammenkoble.
6. Høreapparatene er nå sammenkoblet med appen. Trykk på Fortsett for å fullføre prosessen.
Dersom instruksene ovenfor ikke hjelper med sammenkoblingen, prøv følgende:

1. Gå inn på Bluetooth® på din smarttelefon.
2. I listen over Mine Enheter fjerner du enheter med navn LE_H Phonak Høreapparat og LE_V Phonak Høreapparat. (Disse ligger i bakgrunnen for at myPhonak-appen skal fungere).

3. Slett myPhonak-appen fra din smarttelefon, og last den ned på nytt. Følg så trinnene over videoen for koble til appen på nytt.