Skip to main content

Slik sammenkobler ikke-oppladbare høreapparater til myPhonak på iPhone®

Start opp myPhonak-appen og følg trinnene for å sammenkoble ikke-oppladbare høreapparater:
1. Slå på Bluetooth® på din smarttelefon.
2. Gå inn på myPhonak-appen. Trykk på Enheter - Sammenkoble Enhet for å starte sammenkoblingen. Følg stegene på skjermen.
3. Trykk på Fortsett for å starte sammenkoblingsprosessen. Appen søker etter enheter.
5. For å gjøre sammenkobling mulig må du starte høreapparatene på nytt ved å åpne og lukke batteriskuffen.
5. Enhet funnet vises i appskjermbildet. Velg høreapparatene dine. Det kan ta litt tid for høreapparatene å koble til.
6. Forespørsel om Bluetooth-sammenkobling for hvert høreapparat vises på skjermen til telefonen. Trykk på Sammenkoble.
7. Høreapparatene er nå sammenkoblet med appen. Trykk på Fortsett for å fullføre prosessen.