Skip to main content

Slik sammenkobler du ikke-oppladbare høreapparater til myPhonak på Android™

Start opp myPhonak-appen og følg disse trinnene for å sammenkoble ikke-oppladbare høreapparater til Android™:
1. Slå på Bluetooth® på din smarttelefon.
2. Gå inn på myPhonak appen. Trykk på Enheter, så Sammenkoble enhet, for å starte sammenkoblingen. Følg instruksjonene på skjermen.
3. For å gjøre sammenkoblingen mulig må du starte høreapparatene på nytt ved å åpne og lukke batteriskuffen.
4. Trykk på Fortsett for å starte sammenkoblingsprosessen. Appen søker etter høreapparatene.
5. Enheter funnet vises i appskjermbildet. Velg høreapparatene dine. Det kan ta litt tid for høreapparatene å koble til.
6. Forespørsel om Bluetooth-sammenkobling for hvert høreapparat vises på skjermen til smarttelefonen. Trykk på Sammenkoble.
7. Høreapparatene er nå sammenkoblet med appen. Trykk på Fortsett for å fullføre prosessen.