Skip to main content

Hvordan kan en deaktivere varsellyder og systemlyder på en iPhone?

Instruksjoner for iPhone
Slik deaktiverer du systemlyder: 
  1. Gå til Innstillinger.
  2. Trykk på Lyd og følbar respons.
  3. Deaktiver Tastaturtilbakemelding og Låselyd – flytt glidebryterne fra høyre mot venstre (glidebryterikonene blir grå).
Du kan også tilpasse andre lyder i menyen Lyd og følbar respons, for eksempel slå av lyden for Påminnelsesvarsler. For å gjøre det må du trykke på det og i neste skjermbilde velge Varsellyder – Ingen.


Slik slår du av varsler for valgte applikasjoner: 
  1. Gå til Innstillinger.
  2. Trykk på Varslinger 
  3. Velg appen (for eksempel App store-appen) og trykk på den
  4. Du kan slå av varsler ved å flytte glidebryteren fra høyre mot venstre (glidebryterikonet blir grått)
  5. Du kan deaktivere bare lyden på innkommende varsler ved å flytte glidebryteren for lyd fra høyre mot venstre (glidebryterikonet blir grått)