Skip to main content

Hvordan slette alle sammenkoblede enheter fra TV Connector

Hvordan slette alle sammenkoblede enheter fra TV Connector
Hvis du vil fjerne sammenkoblingen mellom TV Connector og høreapparatene, gjør du følgende:
  1. Trykk på Koble til-knappen på baksiden av TV Connector i 10 sekunder, til indikatorlyset blinker oransje.
  2. TV Connector er nå ikke sammenkoblet med høreapparatene.