Skip to main content

Slik rengjøres oppladbare Phonak Naída- og Sky-høreapparater

Pleie og vedlikehold av oppladbare BTE (bak-øret) Phonak-høreapparater.
Daglig
  • Høreapparat: Undersøk om det ligger ørevoks eller fuktighet på øreproppen og slangen. Rengjør overflatene med en myk klut som ikke loer. Rengjør aldri høreapparatet med rengjøringsmidler som såpe osv. Det anbefales ikke å skylle disse delene med vann da dette kan føre til at det danner seg fuktighet i slangen. Be audiografen om råd hvis du må rengjøre høreapparatet grundig.
  • Ladere: Sørg for at ladeinngangene er rene. Rengjør aldri laderen med rengjøringsmidler som såpe osv.
Ukentlig
  • Høreapparat: Rengjør øreproppen med en myk, fuktig klut eller med en egen rengjøringsklut for høreapparater. Ønsker du ytterligere informasjon om vedlikehold eller rengjøring, må du spørre audiografen din.
  • Ladere: Fjern støv og skitt fra ladeinngangene med en klut som ikke loer.
Månedlig
  • Høreapparat: Kontroller slangen for fargeendringer, herding eller sprekker. Hvis det er slike endringer, må slangen byttes ut. Ta kontakt med audiografen.

Viktig!
  • Forsikre deg alltid om at laderen er koblet fra strømnettet før rengjøring.
  • Pass alltid på at høreapparatene og laderen er tørre og rene før lading.
  • Før du bruker hårspray eller sminke, bør du ta ut høreapparatet. Dette fordi slike produkter kan skade høreapparatet.