Skip to main content

Slik rengjøres oppladbare Phonak Audéo-høreapparater

Pleie og vedlikehold av oppladbare RIC Phonak-høreapparater.
Daglig
  • Høreapparat: Undersøk om det ligger ørevoks eller fukt på øreproppen, og rengjør overflatene med en myk klut som ikke loer. Rengjør aldri høreapparatet med rengjøringsmidler, såpe osv. Det er ikke anbefalt å skylle med vann. Hvis du trenger å rengjøre høreapparatet grundig, kan du be audiografen om råd og informasjon om filtre eller tørkemetoder. 
  • Lader: Sørg for at laderinngangene er rene, og rengjør overflatene med en lofri klut. Rengjør aldri laderen med rengjøringsmidler, såpe osv.
Ukentlig
  • Høreapparat: Rengjør øreproppen med en myk, fuktig klut eller med en egen rengjøringsklut for høreapparater. Ønsker du ytterligere informasjon om vedlikehold, spør audiografen din. Rengjør ladekontaktene på høreapparatet med en myk, fuktig klut. 
  • Lader: Fjern skitt og smuss fra laderinngangene med en lofri klut
Viktig!
  • Høreapparatet har et voksfilter for å beskytte høyttaleren mot ørevoksskader.Sjekk voksfilteret jevnlig, og bytt filteret når det ser skittent ut, samt når høreapparatets volum eller lydkvalitet er redusert. Voksfilteret bør skiftes hver 4. til 8. uke på en vanlig mottaker, og én gang i uken på ActiveVent™ Receiver.
  • Forsikre deg alltid om at laderen er koblet fra strømnettet før rengjørin.
  • Pass alltid på at høreapparatene og laderen er tørre og rene før lading.
  • Før du bruker hårspray eller sminke, bør du ta ut høreapparatet, dette fordi slike produkter kan skade høreapparatet.