Skip to main content

Slik rengjøres ikke-oppladbare Phonak Naída- og Sky-høreapparater

Pleie og vedlikehold av batteridrevne BTE (bak-øret) Phonak-høreapparater.
Daglig
Undersøk om det ligger ørevoks eller fuktighet på øreproppen og slangen. Rengjør overflatene med en myk klut som ikke loer. Rengjør aldri høreapparatet med rengjøringsmidler som såpe osv. Det anbefales ikke å skylle disse delene med vann da dette kan føre til at det danner seg fuktighet i slangen. Be audiografen om råd hvis du må rengjøre høreapparatet grundig.
Ukentlig
Rengjør øreproppen med en myk, fuktig klut eller med en egen rengjøringsklut for høreapparater. Ønsker du ytterligere informasjon om vedlikehold eller rengjøring, må du spørre audiografen din.
Månedlig
Kontroller slangen for fargeendringer, herding eller sprekker. Hvis det er slike endringer, må slangen byttes ut. Ta kontakt med audiografen.

Viktig:
  • Før du bruker hårspray eller sminke, bør du ta ut høreapparatet. Dette fordi slike produkter kan skade høreapparatet.
  • Når du ikke bruker høreapparatet, skal du la batteridekselet stå åpent, slik at eventuell fuktighet kan fordampe. Høreapparatet skal alltid tørkes helt etter bruk. Oppbevar høreapparatet på et sikkert, tørt og rent sted.