Skip to main content

Slik rengjøres ikke-oppladbare Phonak Audéo-høreapparater

Pleie og vedlikehold av batteridrevne RIC Phonak-høreapparater.
Daglig
Undersøk om det ligger ørevoks eller fukt på øreproppen. Rengjør overflatene med en myk klut som ikke loer. Rengjør aldri høreapparatet med rengjøringsmidler som såpe osv. Det er ikke anbefalt å skylle med vann. Hvis du må rengjøre høreapparatet grundig, skal du be audiografen om råd og informasjon om filtre eller tørketabletter.
Ukentlig
Rengjør øreproppen med en myk, fuktig klut eller med en egen rengjøringsklut for høreapparater. Ønsker du ytterligere informasjon om vedlikehold eller rengjøring, må du spørre audiografen din.

Viktig:
  • Høreapparatet har et voksfilter for å beskytte høyttaleren mot ørevoksskader.Sjekk voksfilteret jevnlig, og bytt filteret når det ser skittent ut, samt når høreapparatets volum eller lydkvalitet er redusert. Voksfilteret bør skiftes hver fjerde til åttende uke. Når du skal skifte voksfilteret på mottakeren, må du kun bruke voksfilterverktøyet som ble anbefalt av audiografen.
  • Før du bruker hårsray eller sminke, bør du ta ut høreapparatet. Dette fordi slike produkter kan skade høreapparatet.
  • Når du ikke bruker høreapparatet, skal du la batteridekselet stå åpent, slik at eventuell fuktighet kan fordampe. Høreapparatet skal alltid tørkes helt etter bruk. Oppbevar høreapparatet på et sikkert, tørt og rent sted.