Skip to main content

Slik bytter du voksfilteret med CeruStop på Phonak-høreapparater

Bytte voksfilteret med CeruStop på Phonak RIC (Receiver-In-Canal)-høreapparater med domeørepropp.
Når du skal skifte voksfilteret på mottakeren, må du kun bruke voksfilterverktøyet som ble anbefalt av audiografen.

 1. Fjern øreproppen fra høyttaleren ved å holde høyttaleren i den ene hånden og øreproppen i den andre.

 2. Trekk forsiktig i øreproppen for å fjerne den.

  A drawing of a hand holding a wire Description automatically generated 

 3. Før enden av verktøyet inn i det brukte voksfilteret. Skaftet på holderen skal berøre kanten på voksfilteret.

  A drawing of a couple of hands holding a pen Description automatically generated 

 4. Trekk ut og fjern voksfilteret fra høyttaleren. Ikke vri voksfilteret når du fjerner det.

  A drawing of a device connecting to a device Description automatically generated 

 5. Rengjør høyttaleren med en myk klut som ikke loer.

 6. Sett inn et nytt voksfilter ved å skyve verktøyet forsiktig rett inn i hullet på høyttaleren til den ytre ringen ligger helt i flukt.

  A drawing of a pen and a green arrow pointing at it Description automatically generated 

 7. Trekk verktøyet rett ut.Det nye voksfilteret vil bli liggende på plass. 

  A drawing of a device Description automatically generated with medium confidence 

 8. Fest deretter øreproppen til høyttaleren.

  A drawing of a hand holding a small piece of wire Description automatically generated