Skip to main content

Slik bytter du voksfilteret med CeruShield™ Disk på Phonak-høreapparater

Bytte voksfilteret med CeruShield™ Disk på Phonak RIC (Receiver-In-Canal)-høreapparater med domeørepropp.
Når du skal skifte voksfilteret på mottakeren, må du kun bruke voksfilterverktøyet som ble anbefalt av audiografen.


 

 

 1. Fjern øreproppen fra høyttaleren ved å holde høyttaleren i den ene hånden og øreproppen i den andre. 

 1. Trekk forsiktig i øreproppen for å fjerne den. 

A drawing of a hand holding a wire Description automatically generated 

 1. Rengjør høyttaleren med en myk klut som ikke loer. 

 2. Roter CeruShield Disk i retningen angitt med pilene, til en ledig åpning vises under søppelkasseikonet. 

A drawing of a round object with a face and arrows Description automatically generated 

 1. Når du skal fjerne et brukt voksfilter, setter du høyttaleren forsiktig inn i den ledige åpningen (under søppelkasseikonet) til du hører et klikk. Det brukte voksfilteret forblir i skiven når du løfter høyttaleren unna. 

A circular object with a hole in it Description automatically generated 

 1. Sett inn et nytt voksfilter ved å føre høyttaleren forsiktig inn i åpningen der det nye voksfilteret er synlig (på motsatt side av søppelkasseikonet), til du hører et klikk. Løft høyttaleren bort fra skiven. Det nye voksfilteret er nå plassert inni høyttaleren. 

A drawing of a smoke detector Description automatically generated 

 1. Hold høyttaleren i den ene hånden og øreproppen i den andre. 

 1. Skyv øreproppen over høyttalerens lyduttak. 

A drawing of a hand holding a small piece of wire Description automatically generated 

 1. Høyttaleren og øreproppen skal passe perfekt sammen.