Skip to main content

Hvor ofte bør jeg bytte voksfilteret på Phonak Audéo-høreapparater?

Frekvens for å bytte ørevoksfilteret på Phonak RIC (Receiver-In-Canal)-høreapparater.

Høreapparatet har et voksfilter for å beskytte høyttaleren mot ørevoksskader. 

Sjekk voksfilteret jevnlig, og bytt filteret når det ser skittent ut, samt når høreapparatets volum eller  

lydkvalitet er redusert. Voksfilteret bør skiftes hver 4. til 8. uke på en vanlig mottaker, og én gang i uken på ActiveVent™ Receiver.