Skip to main content

Hvor mange Phonak-høreapparater kan én TV Connector sammenkobles med?

TV Connector kan streame lyd til et ubegrenset antall Phonak-høreapparater.
TV Connector kan streame lyd til et ubegrenset antall Phonak-høreapparater, så lenge de er sammenkoblet med enheten.