Skip to main content

Hvor lang tid tar det å lade Phonak-høreapparater?

Ladetid for Phonaks oppladbare høreapparater.
Indikatorlyset på høreapparatet viser ladestatusen til batteriet helt til høreapparatet er fulladet. Så snart apparatet er fulladet, lyser det kontinuerlig grønt. 
Ladeprosessen stopper automatisk når batteriene er fulladet, så høreapparatene kan trygt bli stående i laderen. Det kan ta inntil 3 timer å lade høreapparatene. Ladelokket kan lukkes under lading. 


2024-05-08 12_58_21-G-SO-MA-MarketingContentCreation - PH_UserGuide_Audeo_L-R_92x125_NO_V2.00_029-12.png