Skip to main content

Hvordan behandler Phonak personopplysninger?

Hvor finnes det informasjon om hvordan Phonak behandler personopplysninger?

Personvernerklæringen for myPhonak inneholder detaljerte forklaringer om hvordan Phonak innhenter, bruker og deler personopplysninger og angir også formålene som opplysningene er innhentet for. 
Personvernerklæringen finnes her https://www.phonak.com/en-int/privacy-policy/myphonak-app.