Skip to main content

Hvor nær må mobiltelefonen være Phonak-høreapparatene?

Selv om den offisielle Bluetooth-standarden indikerer 10 meter som maksimal Bluetooth-rekkevidde, avhenger den faktiske rekkevidden av mange faktorer og kan i virkeligheten være kortere.
Phonak-høreapparatene bruker høreapparatmikrofonene til å fange opp stemmen din. Telefonen bør være innen 5 meter fra høreapparatene.