Skip to main content

Hvordan registrerer Phonak Audéo Fit-høreapparater puls?

Pulsmåling

Sensor Receiver og Sensor cShell festet til Audéo Fit-høreapparater måler pulsen til brukeren ved hjelp av fotopletysmografi (PPG), en teknikk der lysdioder (LED) skinner lys inn i huden, og en optisk sensor registrerer hvor mye lys som reflekteres. Når blodvolumet i blodkarene er høyt, absorberes mer lys. Dermed er intensiteten på lyset som reflekteres lavere. Hastigheten som intensiteten til det reflekterte lyset endres fra høy til lav, indikerer hvor raskt blodkarvolumet endres fra lavt til høyt. På den måten kan antall slag i minuttet (dvs. puls) beregnes og vises.