Skip to main content

Er pulsen min målt av Phonak Audéo Fit-høreapparater normal?

Pulsområde

Hver puls er unik og blir påvirket av en rekke faktorer. Brukerens lege kan gi mer informasjon om hva som er normalt for dem. Vitenskapelige studier viser imidlertid at vanlig hvilepuls for voksne ligger mellom 60 og 90 slag i minuttet (bpm) (Gillum et al., 1992; Kannel et al., 1987; Mason et al., 2007). 
Vanligvis er lavere hvilepuls knyttet til bedre helse på lang sikt (Fox et al., 2007; Larsson et al., 2019).

Informasjonen i denne delen er kun ment som innsikt og informasjon. Brukeren skal ikke bruke informasjonen i stedet for, eller som erstatning for, råd fra helsepersonell. Hvis brukeren har spørsmål om helsen sin (inkludert puls), skal lege eller annet helsepersonell alltid rådføres. 
    
https://www.phonak.com/no/no/about-us/references.html