Skip to main content

Hvorfor bytter høreapparatene til streamingprogram når TalkBack eller VoiceOver aktiveres?

Høreapparater bytter til streamingprogram når TalkBack eller VoiceOver aktiveres

Hvis brukeren har sammenkoblet høreapparatene med smarttelefonen og samtidig bruker TalkBack eller VoiceOver i myPhonak, oppfatter høreapparatene stemmen til disse funksjonene som streaming og bytter automatisk til streamingprogrammet. Ved bruk av TalkBack eller VoiceOver anbefaler vi at høreapparatene ikke er sammenkoblet med telefonen. Dette vil forstyrre bruken av appen.