Skip to main content

Hvorfor bytter Phonak-høreapparatene mine program når jeg mottar et lydvarsel?

Når høreapparatene mottar et lydsignal fra smarttelefonen, vil et streamingprogram bli aktivert automatisk. 

Etter streamingen i Lumity- og Paradise-høreapparater aktiveres det sist brukte programmet i trykknappen. Varsler eller tastelyder er noen ganger veldig korte og før høreapparatene får byttet, er lydene allerede ferdige. Hver gang en slik lyd spilles av av smarttelefonen, bytter høreapparatet.

Etter streamingen i Marvel-høreapparater aktiveres basisprogrammet som ble brukt til å opprette det sist brukte tilpassede programmet. Hvis det sist brukte tilpassede programmet var basert på for eksempel Automatisk, aktiveres Automatisk-programmet. 

For å unngå dette anbefaler vi å slå av toner fra smarttelefoninnstillingene, f.eks. systemtoner, berøringstoner, tastaturtoner, skjermlåstoner, skjermbildetoner, applyder samt varseltoner fra meldinger (f.eks, SMS, e-post og push-varsler).