Skip to main content

Hvorfor piper Phonak-høreapparatene mine regelmessig?

Høreapparatene mine piper jevnlig
Noen audiografer tilbyr test-høreapparater merket med PHONAK Trial™. Prøveperioden er da begrenset. En tone spilles av i høreapparatene en gang i timen, i seks dager etter utløpstidspunktet. Deretter vil tonen spilles av en gang i minuttet.
Ta kontakt med audiografen din for å bytte ut høreapparatene eller fornye prøveperioden.