Skip to main content

Høreapparatene kan ikke koble til myPhonak-appen

Hvorfor kan ikke høreapparatene mine sammenkobles til appen på en smarttelefon?

Det er nødvendig å sette opp appen for å sammenkoble høreapparatene. Sammenkobling må gjøres under oppsettet av appen. Senere husker appen høreapparatene dine og vil forsøke å koble til automatisk hver gang appen åpnes. Sammenkoble høreapparatene med myPhonak ved å gå til delen Hjem, trykk så på Sammenkoble enhet og følg instruksjonene på skjermen.

Det kan være flere grunner til at høreapparatene ikke kan koble til. Prøv feilsøkingstrinnene nedenfor: 

 1. Kontroller om høreapparatene allerede er sammenkoblet med appen.

 2. Kontroller internettforbindelsen. Under sammenkoblingen er det nødvendig med en internettforbindelse for å koble til høreapparatene og få tilgang til fjernkontrollen.

 3. Kontroller om Bluetooth® er aktivert på smarttelefonen og at høreapparatet er slått på.

 4. Sørg for at høreapparatene er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og har tilstrekkelig batterinivå. For Bluetooth®-sammenkoblingsmodus slår du høreapparatene av og deretter på. De vil være i sammenkoblingsmodus i noen sekunder

 5. Sørg for at telefonen og høreapparatene ikke er i flymodus.

 6. På Android™-smarttelefoner må posisjonstjenester være aktivert under det første oppsettet av appen. Etter det første oppsettet er det ikke nødvendig med posisjonstjenester for at appen skal fungere.

 7. Prøv å lukk appen, start smarttelefonen på nytt og start appen på nytt. Når du kobler til appen igjen, må du sørge for at:

  1. Bluetooth® er aktivert på smarttelefonen.

  2. Sørg for at telefonen og høreapparatene ikke er i flymodus.

  3. Sørg for at høreapparatene er i Bluetooth®-sammenkoblingsmodus og har tilstrekkelig batterinivå.

Hvis høreapparatene har vært sammenkoblet tidligere og de ikke blir funnet av smarttelefonen, kan du prøve disse linkene for videre feilsøking:
* Slik løser du tilkoblingsproblemer med myPhonak på iPhone® 
* Slik løser du tilkoblingsproblemer med myPhonak på Android-smarttelefoner