Skip to main content

Hvorfor tappes batteriene i Phonak-høreapparatene mine når de oppbevares i ladeetuiet?

Når jeg kobler fra laderen og oppbevarer høreapparatene i laderen, tømmes batteriet på høreapparatene.
Auto On-funksjonen er aktivert som standard på høreapparatene. Det betyr at høreapparatene automatisk slår seg på når de fjernes fra laderen. Når du kobler fra laderen, kuttes strømforsyningen og høreapparatene reagerer som om de ble fjernet fra laderen.
Husk å slå av høreapparatene manuelt etter at du har koblet fra laderen.

Phonak Charger Case go: Denne laderen har et internt batteri.
Når laderen kobles fra stikkontakten, vil den fortsette å lade høreapparatene til det interne batteriet er tomt.
Høreapparatene som oppbevares i laderen, slås på automatisk når det interne batteriet i laderen går tomt for strøm. I denne situasjonen må du slå av høreapparatene for å forhindre utlading eller koble laderen til en stikkontakt.


Auto On-funksjonen kan deaktiveres i myPhonak-appen, gjør følgende trinn:
1. Åpne myPhonak-appen
2. Trykk på Enheter
3. Trykk på Auto-På (Endre innstillinger).
4. Aktiver/deaktiver Auto On ved å bevege bryteren.