Skip to main content

Høreapparatet reagerer ikke eller oppfører seg unormalt

Hvordan kan en bruker starte det oppladbare høreapparatet på nytt hvis det ikke reagerer med trykk på flerfunksjonsknappen?

Bruk denne fremgangsmåten hvis Phonak-høreapparatet har en feiltilstand eller oppfører seg unormalt (dette fungerer kun med oppladbare Marvel, Paradise og Lumity høreapparater). Hvis du bruker to høreapparater, kan du gjøre prosessen på begge.

Dette vil ikke fjerne eller slette noen programmer eller innstillinger.

Restart av høreapparat:

  1. Sørg for at ditt høreapparat er tatt ute av laderen.

  2. Hold inne knappen lengst vekk fra ledningsfestet sammenhengende i 15 sekunder. Det spiller ingen rolle om høreapparatet er slått på eller av før du begynner å holde inne knappen. Det kommer ingen lys eller lyd-varsler når de 15 sekundene har gått.

  3. Slipp knappen og sett høreapparatet i laderen mens laderen er koblet i strøm. Det kan ta opptil 30 sekunder før det kommer lys på høreapparatet.


image.png

Nå skal høreapparatet fungere som normalt. Hvis dette ikke løser problematikken, kontakt oss på e-post: brukerstotte@phonak.no