Skip to main content

myPhonak-app: Frekvens for oppdateringer av helsedata.

Hvorfor ser brukeren sjeldnere oppdateringer av verdier i detaljerte visninger av helsefunksjon (skjermbilder med grafer) enn på instrumentpanelet (startskjermbildet for helse)?
Startskjermbildet for helse (instrumentpanelet) viser sanntidsverdier som oppdateres med noen sekunders mellomrom når brukeren har skjermen åpen. Verdiene i de detaljerte visningene av helsefunksjon (skjermbilder med grafer) oppdateres med jevne mellomrom.

Skritt
 • Skritt og distanse oppdateres fortløpende.
 • Skritt i diagrammet og aktivitetsnivå oppdateres når brukeren navigerer mellom appskjermbilder eller mellom tidsintervaller (daglig/ukentlig/månedlig/årlig visning) eller ved å sveipe nedover skjermen (manuell synkronisering).
 • Aktivitetsnivå oppdateres hvert 60. sekund i skjermbildet for daglige skritt.

Brukstid
 • Aktuell brukstid oppdateres hvert minutt.
 • Brukstid i diagrammet oppdateres hver gang høreapparatet synkroniseres (enten automatisk i bakgrunnen eller manuelt, ved å sveipe ned på skjermbildet Helse eller Brukstid) og når brukeren navigerer mellom app-skjermer eller endrer tidsintervall (f.eks. daglig/ukentlig/månedlig/årlig visning).
 • Tid i ulike lydmiljøer kan oppdateres hvert 60. minutt ved å sveipe nedover skjermen (manuell synkronisering).

Puls
 • Faktisk puls oppdateres fortløpende.
 • Pulsavlesningen oppdateres ca. hvert 10. minutt.
 • Diagrammene oppdateres ca. hvert 10. minutt automatisk eller ved manuell synkronisering.
 • Hvilepuls beregnes når tilstrekkelige målebetingelser er oppfylt, og vil vises når den er tilgjengelig (1 verdi per dag). Betingelsene er vanligvis oppfylt etter 4 timer. Hvis brukeren er svært aktiv, kan det ta lengre tid. Hvis målebetingelsene ikke er oppfylt, vises ikke noen ny hvilepuls.
Merk: den viste hvilepulsen kan endre seg i løpet av dagen.

Kalorier
 • Aktuelle kalorier oppdateres hvert minutt.
 • Kalorier i diagrammet oppdateres når brukeren navigerer mellom appskjermbilder eller mellom tidsintervaller (daglig/ukentlig/månedlig/årlig visning) eller ved å sveipe nedover på skjermen (manuell synkronisering).