Skip to main content

Frekvenseksponering og Phonak-høreapparater

Hvor mye radiofrekvens eksponeres jeg for fra Phonak-høreapparater?
Denne typen høreapparater er unntatt fra SAR-vurdering, noe som viser at høreapparatene ligger betydelig under anbefalingene fra både EU-kommisjonen og USA. Det betyr at strålingen fra Phonak-høreapparater ligger betydelig under det som er anbefalt fra både EU-kommisjonen og USA. Spesifikk absorpsjonsrate (SAR) er det mest vanlige vitenskapelige målet som brukes til å karakterisere mengden radiofrekvensenergi (stråleverdi) som absorberes av kroppen. For eksempel i USA så er FCCs grense for SAR-nivåer for mobiltelefoner at de ikke overstiger 1,6 watt per kg. I Europa har EU satt en SAR-grense på 2,0 w/kg. Den vanlige SAR-strålingen fra en mobiltelefon varierer fra 0,3 til 1,5 w/kg.