Skip to main content

Kan jeg bruke Phonak-høreapparater på fly?

Flymodus
Ja. Hvis du blir bedt om å sette alle enheter i flymodus, følger du disse trinnene for å sette Phonak-høreapparatene i flymodus.

Merk: Aktivering av flymodus vil ikke deaktivere normale høreapparatfunksjoner, bare Bluetooth-tilkoblingsfunksjonene. Når høreapparatene er i flymodus:
  • fungerer ikke streaming.
  • er det ingen tilkobling til myPhonak-appen.

Phonak oppladbare høreapparater
  1. Slå av høreapparatene ved å trykke på og holde inne den nedre delen av flerfunksjonsknappen i 3 sekunder, til det kontinuerlig røde lyset indikerer at høreapparatet er slått av.
  2. Høreapparatet er nå slått av.
  3. Nå trykker du på den nedre delen av flerfunksjonsknappen i 7 sekunder til det oransje lyset lyser kontinuerlig. Slipp deretter knappen.
  4. Nå er du i flymodus.
  5. Gå ut av flymodus ved å slå høreapparatene av og deretter på igjen

Phonak-høreapparater med sink-luft-batteri
  1. Trykk på den nedre delen av knappen i 7 sekunder mens du lukker batteridekselet.
  2. Nå er du i flymodus.
  3. Flymodus deaktiveres ved å åpne og lukke batteridekselet igjen.