Skip to main content

Utøvelse av personvernrettigheter

Sonovas retningslinjer for personvern er beskrevet her: https://www.phonak.com/en-int/privacy-policy/myphonak-app

Det er kun ved to områder hvor Sonova etterspør brukeren sitt samtykke til helsedata ved bruk av myPhonak-appen:

  1. Ved sporing av helsedata (skritt, brukstid av høreapparat og måling av puls). Sonova kan ikke få tilgang eller hente ut til disse personopplysningene. 

  2. Ved deling av helsedata med Sonova til produktforbedringsformål.

Brukeren velger selv hva vedkommende ønsker å gi samtykke til.

Samtykke kan gis via appen under installering av appen, eller i brukerstøttedelen under: Hjelp > Juridisk dokumentasjon > Personvern. Eventuelt samtykke er deaktivert som standard.

Det finnes to måter å slutte sporing av helsedata på:

  1. Brukeren kan logge ut av myPhonak-kontoen.

  2. Hvis brukeren vil være innlogget, men ikke vil spore helsedata mer, kan sporing av helsedata deaktiveres i appen under: Profil > Helsepreferanser > Dataregistering/Helsedata > Skyv bryteren av. Brukeren kan også velge å slette all helsedata.


Hvis brukeren har gitt samtykke til å dele helsedata med Sonova og ønsker å trekke samtykket tilbake, er dette også mulig i delen Hjelp > Juridisk Dokumentasjon > Personvern > Helsedata > Skyv bryteren av.