Skip to main content

Dolby Surround Sound med TV Connector

Kan jeg bruke et TV-apparat med Dolby Surround Sound med TV Connector?

Når du bruker den optiske Toslink-kabelen til TV-apparatet, kan lydsignalet være i Dolby- eller DTS-format. TV Connector kan motta og sende lyd i mono, stereo eller Dolby. Sørg for at ingen DTS-/DTS:X-/Atmos-lydinnstillinger brukes av TV-en eller lydenheten. Om aktuelt vil de inkompatible signalene indikeres av et blinkende, rødt LED-indikatorlys på TV Connector. Bytt lydsignal til stereo (PCM) eller Dolby i lydinnstillingsmenyen på TV-apparatet hvis dette skjer.