Skip to main content

Kan Phonak Virto 312 settes i flymodus?

Kan Phonak Virto 312 settes i flymodus? Hvordan aktiveres den?
Ja, Phonak Virto 312 kan settes i flymodus. Du aktiverer flymodus ved å åpne batteridekselet på høreapparatet. Deretter holder du nede trykknappen i sju sekunder samtidig som du lukker batteridekselet. I flymodus fungerer høreapparatet som vanlig, men du kan ikke koble til eller streame fra en sammenkoblet Bluetooth-enhet. Flymodus deaktiveres ved å åpne og lukke batteridekselet.