Skip to main content

Må jeg sammenkoble Phonak-høreapparatene med telefonen eller med appen først?

Det er ikke nødvendig med noen bestemt rekkefølge. Du kan sammenkoble høreapparatene dine uavhengig av hverandre med telefonens Bluetooth® for telefonsamtaler og streaming av media eller med myPhonak-appen.

Sammenkobling av høreapparatene med myPhonak-appen (Bluetooth Low Energy) er en separat prosess fra sammenkobling med telefonens Bluetooth for telefonsamtaler og streaming av media (Bluetooth Classic).

Du kan bruke Phonak-høreapparatene med smarttelefonen på tre måter:

  1. Sammenkobling med kun appen.
  2. Sammenkobling med kun telefonens Bluetooth for telefonsamtaler og streaming av media.
  3. Sammenkobling med både appen og telefonens Bluetooth.

For å bruke myPhonak-appen følger du bare instruksjonene for sammenkobling i appen.
Hvis du ønsker å høretelefonsamtale eller streame media via høreapparatene, må du sammenkoble høreapparatene direkte via Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen.