Skip to main content

Må jeg kjøpe en ny mobiltelefon for å bruke den med mine Phonak-høreapparater?

Må jeg kjøpe en ny mobiltelefon for å bruke den med mine Phonak-høreapparater.

Phonak-høreapparater bruker Bluetooth 4.2-sertifisert teknologi for å koble til mobile enheter. Dette dekker de fleste mobiltelefoner som er laget etter 2007. Du kan undersøke telefonkompatibiliteten ved å legge inn merke/modell for telefonen på nettsiden vår. Følg denne linken: http://www.phonak.com/en-int/support/compatibility