Skip to main content

Hvordan kan jeg deaktivere streaming av berøringslyder når jeg bruker myPhonak-appen på Android?

Deaktivere streaming av berøringslyder når du bruker myPhonak-appen på Android
myPhonak-appen kan ikke endre eller deaktivere smarttelefonlyder. Hvis du ikke ønsker å høre berøringslydene i høreapparatet, går du til smarttelefoninnstillingene og deaktiverer følgende:
  • Berøringslyd
  • Låseskjermlyd