Skip to main content

Deaktivere datasporing av brukstid og lydmiljø

Kan brukeren deaktivere datasporing av brukstid og lydmiljøer?
Brukeren kan deaktivere datasporing av brukstid, og dermed lydmiljøer, når det er nødvendig.
  1. Åpne appen og bla til bunnen av startskjermbildet.
  2. Velg Juridisk informasjon.
  3. Velg Brukstidsdata.