Skip to main content

Deaktivere ringetonen i Phonak-høreapparater

Hvordan deaktiverer jeg ringetonen i Phonak-høreapparatene?
Ringetonen for et innkommende anrop med Phonak-høreapparater kan ikke slås av eller endres.