Skip to main content

Hvordan kobler du Phonak-høreapparater til et TV-apparat?

Koble TV til Phonak-høreapparater

Vær oppmerksom på følgende:

  • Phonak TV Connector-enheten anbefales for å overføre TV-lyden direkte til Phonak-høreapparatene. Dette gjør høreapparatene om til trådløse hodetelefoner med stereolyd.

  • For å få mer informasjon om Phonak TV Connector kan du besøke våre nettsider.