Skip to main content

Koble myPhonak-app til høreapparater med ulike typer enheter -> Høreapparatkombinasjoner som støttes med myPhonak-app

Er det mulig å koble en blandet sammenkobling av høreapparater til myPhonak-app?

Ja, det er kompatible høreapparatkombinasjoner som fungerer med myPhonak-app.  
Versjon 6.6.0 eller nyere versjoner av myPhonak-app støtter blandet sammenkobling av to R- og RT-høreapparater.  

myPhonak-appen støtter følgende kompatible høreapparatkombinasjoner:  

  1. Audéo M-R og Audéo M-RT  
  2. Audéo P-R og Audéo P-RT  
  3. Audéo L-R og Audéo L-RT  
  4. Bolero M-M og Naida M-SP  

Begge høreapparatene må ha samme funksjonsnivå. Kontakt audiografen din hvis du vil ha mer informasjon.