Skip to main content

Koble Phonak-høreapparater til en Android™-smarttelefon

Hvordan sammenkobler jeg høreapparatene mine til Android™?

1. Trykk på ikonet for Innstillinger på Android-telefonens startskjermbilde. 
2. I innstillingsmenyen trykker du på Bluetooth®.
3. Trykk på glidebryteren for å slå Bluetooth på. 
4. Åpne først batteridekselet i 5 sekunder og lukk det, eller slå høreapparatene av og på igjen hvis du har oppladbare Phonak-høreapparater. 
5. Under Andre enheter skal du finne enheten med navnet: H-Phonak Høreapparat.
6. Velg høreapparatet fra listen.  
7. Et pip fra høreapparatet bekrefter sammenkobling.    

Din Android-smarttelefonen din er nå koblet til Phonak-høreapparatene. 

 

For å fjerne sammenkoblingen mellom Phonak -høreapparater og Android-mobilenheten, gjør følgende:

1. Gå inn på Innstillinger.
2. Trykk på Tilkoblinger > Bluetooth > Mine enheter.
3. En liste over sammenkoblede enheter vises på skjermen. Trykk på tannhjulet ved siden av H-Phonak Høreapparat.
4. Trykk på Avslutt sammenkobling.

Sammenkoblingen er nå fjernet fra telefonen, Phonak-høreapparatene vil ikke lenger motta samtaler fra denne telefonen.