Skip to main content

Vil Phonak-høreapparater sammenkobles til Bluetooth i bilen?

Koble til bilen og Phonak-høreapparater
De fleste Bluetooth-systemer i bil sammenkobler med inngangsenheter, slik som telefonen. Phonak-høreapparater er utgangsenheter.