Skip to main content

Hvordan kobler jeg et nettbrett til Phonak-høreapparatene?

Koble et nettbrett til Phonak-høreapparater

Følg disse trinnene:

  1. Kontroller at trådløs Bluetooth-teknologi er aktivert på nettbrettet, og søk etter Bluetooth-aktiverte enheter i innstillingsmenyen for tilkobling.
  2. På høreapparatene åpner du først batteridekselet, venter i 5 sekunder og lukker det igjen, eller slå høreapparatene av og på med flerfunksjonsknappen hvis du har en oppladbar modell.
  3. Phonak-høreapparatene er nå i sammenkoblingsmodus. Du har nå 3 minutter til å sammenkoble høreapparatene med nettbrettet.
  4. Nettbrettet viser en liste over Bluetooth-enhetene som er funnet. Velg høreapparatet fra listen.
  5. Hvis du bruker høreapparatene, hører du et bekreftelsessignal.