Skip to main content

Hvordan feilsøker jeg problemer med Phonak Charger Case Go?

Charger Case Go – Feilsøkingsveiledning for brukere
Kontroller med audiografen at den nyeste fastvaren er installert på både høreapparatet og laderen. Den nyeste fastvaren optimaliserer ytelsen og påliteligheten til apparatene dine.

Mulig problematikk: 

•    Laderens LED-lys fungerer ikke når ladedekselet blir åpnet. 
•    Nederste LED-lyset på laderen blinker raskt, grønt, oransje eller rødt. 
•    Nederste LED-lyset på laderen er konstant oransje eller rødt. 
•    Høreapparatene lader ikke når de står i laderen. 
•    Høreapparatene er ikke ladet etter at de har stått i laderen i tre timer – LED-lyset på høreapparatene lyser ikke konstant grønt. 
•    Høreapparatene viser en ladefeil (lyser konstant rødt) etter seks timer eller mer i laderen. 


Opplever du noe av det som er nevnt ovenfor, prøv dette:

•    Sett laderen til lading i tre timer uten høreapparater, før du bruker den. 
•    Bruk ledningen og veggkontakten fra Phonak slik at du er sikker på at laderen har tilstrekkelig effekt. 
•    Ikke bruk andre strømkilder enn stikkontakten, f.eks. bærbar PC, nødlader, kontakt til sigarettenner osv. 
•    Påse at omgivelsestemperaturen er under 30 °C. 
•    Påse at høreapparatene er satt riktig inn i laderen. 


Hvis ikke noe av det som er nevnt ovenfor hjelper, må du tilbakestille laderen. Følg trinnene som nevnes under:

1.    Ta høreapparatene ut av Charger Case Go. 
2.    Kontroller at Charger Case Go er koblet til strømkilden. 
3.    Finn tilbakestillingsknappen nederst, nær gummiringen mot baksiden av laderen (se bilde under). 
4.    Bruk noe som er spisst, f.eks. en binders eller lignende, og trykk ned knappen. 
5.    Hold knappen nede i åtte sekunder sammenhengende. 
6.    Slipp opp knappen når det nederste LED-lyset på batteriet begynner å blinke rødt, grønt, rødt ... 
7.    Ta laderens støpsel ut av strømkilden og sett det inn igjen.

 
CCGo.png

Hvis problemene vedvarer kontakt oss for hjelp på brukerstotte@phonak.no