Skip to main content

Hvordan endrer jeg volumet under en telefonsamtale med Phonak-høreapparatene mine?

Endre volumet under en telefonsamtale med Phonak-høreapparater
Det er to måter å endre volumet under en telefonsamtale på ved bruk av Phonak-høreapparater:
  1. Bruk volumknappene på mobiltelefonen.
  2. Phonak-høreapparatene må være konfiguert slik at du kan bruke flerfunksjonsknappen på høreapparatet, hvis dette er tilfellet:
    1. Trykk et kort trykk (1 sekund) på den øvre delen av flerfunksjonsknappen for å øke volumet.
    2. Trykk et kort trykk (1 sekund) på den nedre delen av flerfunksjonsknappen for å senke volumet.
Hvis Phonak-høreapparatene dine har en enkelt trykknapp, må du undersøke med din audiograf om hvordan den er konfigurert.