Skip to main content

Bytte fra Audéo Fit til et annet høreapparat, slik får du tilgang til gamle helsedata

Brukeren har byttet fra Audéo Fit til en "ikke-Fit"-enhet. Hvordan får de tilgang til sine gamle helsedata?

Etter bytte fra Audéo Fit til et annet høreapparat er tilgjengeligheten for tidligere helsedata avhengig av hvilken type de nye høreapparatene som kobles til er. Hvis de nye høreapparatene støtter helsefunksjoner (f.eks. skritt og brukstid), vises tidligere data for skritt og brukstid. Hvis høreapparatene ikke støtter helsefunksjoner, vises ikke noen tidligere helsedata.