Skip to main content

Kan ikke sammenkoble høreapparatene til myPhonak-appen på Sony Xperia etter at telefonen ble startet på nytt

Brukeren kan ikke sammenkoble høreapparatene til myPhonak-appen på Sony Xperia etter at telefonen ble startet på nytt

Det kan oppstå ulike tekniske problemer med ulike smarttelefontelefoner. Vi har ikke sett dette problemet i den gjeldende versjonen av myPhonak med de fleste Android-telefoner. Problemet er kun sett med: Sony Xperia X compact- 7.1.1- Build 34.3.A.0.26 
Merknader:
Høreapparatene ble tidligere sammenkoblet og brukt med myPhonak-appen før telefonen ble startet på nytt.
Problemet løses ikke ved å bare slå Bluetooth® av/på igjen fra kontrollene til telefonen. Brukeren må gjøre det gjennom systeminnstillingene.

Men hvis Phonak-høreapparatene ikke kan koble til myPhonak-appen igjen på en Android-smarttelefon etter oppstart av telefonen og/eller start av appen (eksempel: hovedvolumskjermbildet i myPhonak viser en evig "Kobler til"-melding på begge sider, venstre og høyre), er det mest sannsynlig nødvendig å stille inn Bluetooth i Android-systeminnstillingene på nytt.
 
Følg disse trinnene for å løse problemet:
Trinn 1: Slå Bluetooth av og på igjen i Android-systeminnstillingene
•    Gå til Innstillinger på smarttelefonen.
•    Velg Bluetooth
•    Slå Bluetooth Av – vent i 2 sekunder
•    Slå Bluetooth  igjen (i noen tilfeller vil brukeren nå se en Bluetooth-liste med høreapparatene som det ene etter det andre viser "Kobler til" i et kort øyeblikk) 
 
Trinn 2: Nå skal myPhonak-appen kobles til høreapparatene igjen.
Gå tilbake eller start myPhonak-appen på nytt. Telefonen skal nå koble høreapparatene til telefonen og appen innen 5 sekunder. Hvis ingen eller bare ett av høreapparatene kobler til igjen etter 10 sekunder, går du tilbake til systeminnstillinger og gjentar prosedyren fra trinnet over.

Trinn 3: Hold myPhonak oppdatert, for nye versjoner kan løse problemer som dette.