Skip to main content

Kan jeg bruke flere myPhonak-apper på én telefon?

Flere myPhonak-apper på én telefon

Nei. Du kan kun bruke ett eksemplar av myPhonak-appen på hver telefon.