Skip to main content

Kan jeg bruke en nødlader (eksternt batteri) til å lade høreapparatene?

Høreapparatets batterier lades opp ved svært lav ladestrøm. De fleste nødladere leser den lave ladestrømmen som et signal på at den tilkoblede enheten er fulladet, og derfor lader de ikke eller slutter å lade etter noen få minutter.
De fleste nødladere har en automatisk av/på-funksjon, noe som betyr at de slås av ved lav ladestrøm for å spare på de interne strømreservene. Høreapparatets batterier lades ved svært lav ladestrøm når en sammenligner med for eksempel batterier i smarttelefoner. De fleste nødladere leser denne lave ladestrømmen som et signal på at den tilkoblede enheten er fulladet, og derfor slutter de å lade og slås av. Dette kan føre til at et høreapparat er på når du forventer at det lades. 

Vi anbefaler å deaktivere Auto On- funksjonen til høreapparatet for å hindre at høreapparatet slås automatisk på etter at nødladeren slås av. Dette vil bidra til å hindre at høreapparatbatteriene lades enda mer ut. 

Følg trinnene for å aktivere/deaktivere Auto On i myPhonak-appen.
1.    Åpne myPhonak-appen 
2.    Trykk på Enheter > Auto-på (Endre innstillinger).
3.   
Aktiver/deaktiver Auto On ved å bevege glidebryteren.